Skip to content

Year: 2012

Sporočilo za javnost: "Ni vsakršna preventiva dobra preventiva. Lahko je tudi škodljiva."

Ljubljana, 26. junij 2012 – Ob mednarodnem dnevu proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu z drogami (26. junij 2012), ki letos poteka pod sloganom »Globalna akcija za zdrave skupnosti brez drog« smo se partnerske organizacije (Inštitut Utrip, Zveza društev na področju drog Slovenije, Rdeči križ Slovenije in mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija) v sklopu projekta »Preventivna platforma« odločile izpostaviti nekatere ključne aktualne izzive in probleme, ki jim strokovna javnost in mediji posvečajo premalo pozornosti. Naša stališča temeljijo na znanstveno verodostojnih strokovnih podlagah in aktualnih razpravah na tem področju dela doma in v tujini, ki se bodo v prihodnje še poglobila

1. slovenski preventivni dnevi

“Posvet nevladnih organizacij in ostalih akterjev ter sklop izobraževanj za predstavnike nevladnih organizacij na področju preprečevanja zasvojenosti” Posvet je potekal – 20. in 21. september 2012 – vsi linki so navedeni spodaj. Za prenos vseh predstavitev – Vse predstavitve.zip Razpored, 1. slovenski preventivni dnevi – Urnik Četrtek, 20.september 2012 Sanela Talić, Inštitut Utrip, Osnove preventive Matej Košir, Inštitut Utrip, Vrednotenje preventivnih programov Tanja Kamin, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Modeli spreminjanja vedenja mladih Matej Košir, Inštitut Utrip, Raziskovalno delo v NVO Matej Košir, Inštitut Utrip, Črpanje finančnih sredstev iz razpisov RS in EU Jan Peloza, Brez izgovora Slovenija, ABC zagovorništva

Mednarodna konferenca na temo družinske preventive (Ljubljana, 8. do 10. junij 2012)

Vljudno vas vabimo, da se udeležite 1. mednarodne konference na temo družinske preventive in pozitivnega starševstva (1st International Conference on Family-Based Prevention and Positive Parenting), ki bo v Hotelu Lev v Ljubljani od 8. do 10. junija 2012. Konferenco bomo začeli 8. junija 2012 ob 14. uri, zaključili pa 10. junija 2012 v poznih popoldanskih urah. Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. Osrednja tema konference je fizično in duševno zdravje ter blagostanje družin, kar vključuje uporabo alkohola, tobaka in drugih drog, nasilje in asocialno vedenje, starševske veščine, starševske vzgojne stile, družinske preventivne intervencije in prakse, družinsko politiko in zakonodajo ipd.

Skupne pobude v javni obravnavi

Skupne pobude v javni obravnavi V sklopu projekta Preventivna platforma objavljamo tri predloge skupnih pobud NVO (alkohol, tobak in prepovedane droge) in ob tem odpiramo javno obravnavo. Na nedavnem posvetu (30. novembra 2011) smo obravnavali delovne verzije, v objavljene predloge pa smo v največji možni meri vključili tudi predloge in pripombe vseh udeležencev posveta, zlasti s strani nevladnih organizacij. Za pripombe in predloge je rok do petka, 13. januarja 2012, pošljete pa jih lahko na elektronski naslov: info@institut-utrip.si. Po omenjenem roku se bomo lotili priprave konkretnih sprememb točno določenih zakonov, počakali na imenovanje novih ministrov, nato pa šli v akcijo. Takrat se