Skip to content

Year: 2012

Nacionalna konferenca ob mesecu preprečevanja zasvojenosti (Slovenj Gradec, Slovenija)

[dogodek date=”7. november 2012″ title=”Nacionalna konferenca ob mesecu preprečevanja zasvojenosti (Slovenj Gradec, Slovenija)” desc=”Pod okriljem Ministrstva za zdravje RS in organizaciji Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem bo 7. novembra 2012 v Slovenj Gradcu potekala nacionalna konferenca, ki bo letos osredotočena na izzive v selektivni in indicirani preventivi. Strokovno srečanje bo kot vsako leto potekalo brez kotizacije, prijave bodo obvezne. Več informacij o vsebini, predavateljih in organizacijskih podrobnostih bodo organizatorji objavili v prvi polovici meseca oktobra na njihovi spletni strani in posredovali vabljenim po elektronski pošti.” link=”http://www.zzv-ravne.si/”]

1st European Alcohol Policy Youth Conference (Bled, Slovenija)

[dogodek date=”8. – 14. november 2012″ title=”1st European Alcohol Policy Youth Conference (Bled, Slovenija)” desc=”Namen konference je na enem mestu zbrati več kot 100 mladih iz vse Evrope, ki želijo postati zagovorniki boljše alkoholne politike. Konference se bodo udeležili tudi številni drugi strokovnjaki in predavatelji.” link=”http://www.apyn.org/conference/”]

2. nacionalna konferenca o alkoholni politiki (Bled, Slovenija)

[dogodek date=”14. november 2012″ title=”2. nacionalna konferenca o alkoholni politiki (Bled, Slovenija)” desc=”Ministrstvo za zdravje organizira 2. nacionalno konferenco o alkoholni politiki, ki bo potekala 14. novembra 2012, na Bledu, v hotelu Golf, dvorana Jupiter. Alkohol je v Sloveniji še vedno eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za prezgodnjo smrt in obolevnost. Posledice tvegane in škodljive rabe alkohola predstavljajo veliko breme tako za posameznika kot za zdravstveni sistem in celotno družbo. 1. nacionalna konferenca o alkoholni politiki je bila pomemben mejnik za bolj celovit odgovor družbe predvsem v smislu povezovanja in izmenjave dobrih praks. Na 2. nacionalni konferenci o alkoholni politiki v

2nd European Conference on Alcohol Law Enforcement (Stockholm, Švedska)

[dogodek date=”15. – 16. november 2012″ title=”2nd European Conference on Alcohol Law Enforcement (Stockholm, Švedska)” desc=”Leta 2011 je STAP v Rotterdamu organiziral prvo konferenco na temo izvajanja alkoholne zakonodaje. Teme tokratne konference so zlasti zmanjšati javno opijanje in nasilje, ki je povezano z neodgovorno strežbo alkoholnih pijač. Na konferenci bodo sodelovali številni strokovnjaki s tega področja.” link=”http://www.stap.nl/nl/nieuws/conference-2012.html”]

2nd European Conference on Drug Supply Indicators (Lizbona, Portugalska)

[dogodek date=”22. – 23. november 2012″ title=”2nd European Conference on Drug Supply Indicators (Lizbona, Portugalska)” desc=”Evropska komisija in EMCDDA organizirata 2. evropsko konferenco na temo indikatorjev glede ponudbe prepovedanih drog, ki bo 22. in 23. novembra 2012 v Lizboni. Na konferenci bo predstavljena zadnja faza procesa razvoja evropske strategije o spremljanju trgovanja s prepovedanimi drogami, kriminala in zmanjševanja ponudbe drog.” link=”http://www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2012/78/article2″]

3rd International Conference and Members’ Meeting (EU SPR)

[dogodek date=”6. – 7. december 2012″ title=”3rd International Conference and Members’ Meeting (EU SPR)” desc=”Od 6. do 7. decembra 2012 bo v Krakovu na Poljskem potekala 3. mednarodna konferenca Evropskega združenja za raziskave v preventivi (European Society for Prevention Research – EU SPR) na temo »Common risk and protective factors, and the prevention of multiple risk behaviours«. Številne oblike tveganega vedenja delijo skupne dejavnike tveganja, kar pomeni, da so preventivni programi lahko bolj učinkoviti, če le-te obravnavajo skupaj.” link=”http://www.euspr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=63″]

Smernice za vrednotenje preventivnih programov na področju zasvojenosti

V sklopu projekta »Preventivna platforma« smo prevedli in izdali slovensko različico Smernic za vrednotenje preventivnih programov. Z njimi želimo zlasti nevladne organizacije spodbuditi, da bi pogosteje vrednotili svoje programe in aktivnosti, ob tem pa bi uporabljali preizkušena in v svetu uveljavljena orodja, pristope in metode. V primeru potrebe po strokovni podpori se lahko zainteresirane nevladne organizacije obrnete po pomoč tudi na partnerske organizacije projekta »Preventivna platforma« (info@institut-utrip.si). Smernice za vrednotenje preventivnih programov na podrocju zasvojenost (Sep 2012) | PDF

Smernice in priporočila za delo na področju šolske preventive

Inštitut Utrip je junija 2012 izdal publikacijo z naslovom »Smernice in priporočila za delo na področju šolske preventive«. Dokument je nastal v sodelovanju s švicarsko nevladno organizacijo Mentor Foundation International in njenim izvršnim direktorjem g. Jeffom Leejem v sklopu projekta pilotske izvedbe šolskega preventivnega programa »Izštekani« v šolskem letu 2010/2011.   Smernice in priporočila so v angleškem in slovenskem jeziku objavljene tudi kot primer dobre prakse na področju standardov in smernic na spletnem portalu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti (EMCDDA): http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/standards/prevention in spletni strani Inštituta za varovanje zdravja RS: http://www.ivz.si/prepovedane_droge_aktualno. Poleg tega se že prevajajo v portugalščino, interes

Sporočilo za javnost: Minimalna cena je zagotovo ključ do učinkovite alkoholne politike

Ljubljana, 3. september 2012 – Sodelujoči pri projektu »Preventivna platforma« skupaj s partnerskimi organizacijami članicami evropskega nevladnega združenja Eurocare (European Alcohol Policy Alliance) v celoti podpiramo načrtovano uvedbo minimalne cene na enoto alkohola s strani škotske vlade ter podobne načrte drugih regionalnih oblasti v Veliki Britaniji. Podoben ukrep predlagamo tudi Vladi Republike Slovenije. »Cena je eden od najučinkovitejših mehanizmov za obvladovanje porabe alkohola. Britanske oblasti kažejo trdno politično voljo za zmanjšanje škodljivega in tveganega pitja alkohola na britanskem otočju, kar predstavlja vzorčni primer za druge države članice Evropske unije in tudi Evropsko komisijo«, je povedala Mariann Skar, generalna sekretarka združenja Eurocare. Več: Sporočilo

1.slovenski preventivni dnevi – Hotel Arija, Debeli rtič

Spoštovani, Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na 1. slovenskih preventivnih dnevih , ki bodo 20. in 21. septembra 2012 na Debelem rtiču (Ankaran). Dogodek je organiziran v sklopu projekta Preventivna platforma, ki ga sofinancirana Evropski socialni sklad in Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. Dogodek je razdeljen na dva dela, in sicer bo prvi dan (20.9.) organiziran sklop izobraževanj za predstavnike nevladnih organizacij s področja preprečevanja zasvojenosti (udeležijo se jih lahko tudi ostali akterji s tega področja, npr. predstavniki pristojnih ministrstev in občin). Drugi dan (21.9.) bo potekal posvet nevladnih organizacij in drugih pomembnih akterjev na področju preprečevanja