5. evropska konferenca o alkoholni politiki (Stockholm, Švedska)

[dogodek date=”18. – 19. oktober 2012″ title=”5. evropska konferenca o alkoholni politiki (Stockholm, Švedska)” desc=”Švedsko medicinsko združenje bo v Stockholmu gostilo skupni dogodek raziskovalcev projekta AMPHORA in udeležencev Berzelius simpozija. Dogodek bo hkrati simpozij, razprava in konferenca, namenjen pa bo dialogu med znanostjo in politiko na področju alkohola ter informiranju o prihodnji usmerjenosti evropske alkoholne politike.” link=”http://www.sls.se/Forskning–utbildning/Berzeliussymposier/European-Debate/”]

City Health 2012: Creating Healthy Opportunities in the 21st Century (London, Velika Britanija)

[dogodek date=”22. – 23. oktober 2012″ title=”City Health 2012: Creating Healthy Opportunities in the 21st Century (London, Velika Britanija)” desc=”The London Drug and Alcohol Policy Forum vabi na srečanje na temo zdravih mest in javnega zdravja v mestih. Na srečanju bo posebna pozornost namenjena z zdravjem povezanemu obnašanju – npr. alkoholu, spolnosti, prepovedanim drogam, kajenju, nočnemu življenju, nočnim lokalom, duševnemu zdravju, nasilju, turizmu, migracijam in načrtovanju večjih dogodkov s pogledom na prihodnje izzive pri izgradnji zdravih mest and javnega zdravja v mestih. Dogodek bo potekal v zgodovinski zgradbi Guildhall (City of London).” link=”http://www.cityhealth.org.uk/”]

Seminar »The European Family Empowerment« in konferenca na temo »Drug Prevention and Treatment in Europe« (Palma de Mallorca, Španija)

[dogodek date=”25. – 26. oktober 2012″ title=”Seminar »The European Family Empowerment« in konferenca na temo »Drug Prevention and Treatment in Europe« (Palma de Mallorca, Španija)” desc=”IREFREA vabi na konferenco na temi evropskega projekta »The European Family Empowerment« in »Drug Prevention and Treatment in Europe«. Na obe temi bodo potekale paralelne sekcije. Konferenca IREFREA na temo družinske preventive bo usmerjena v razpravo o tem, kako družinski stili vplivajo na odraščajoče mladostnike in njihovo uporabo alkohola in drugih drog ter druge oblike tveganega obnašanja; kako mreženje družin poteka po Evropi; kako družine sodelujejo s šolami; in kako lahko okrepimo družine v smeri učinkovitega preventivnega dela.” link=”http://www.irefrea.org/uploads/PDF/PDF_Palma%20Conference%20Announcement.pdf”]

Nacionalna konferenca ob mesecu preprečevanja zasvojenosti (Slovenj Gradec, Slovenija)

[dogodek date=”7. november 2012″ title=”Nacionalna konferenca ob mesecu preprečevanja zasvojenosti (Slovenj Gradec, Slovenija)” desc=”Pod okriljem Ministrstva za zdravje RS in organizaciji Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem bo 7. novembra 2012 v Slovenj Gradcu potekala nacionalna konferenca, ki bo letos osredotočena na izzive v selektivni in indicirani preventivi. Strokovno srečanje bo kot vsako leto potekalo brez kotizacije, prijave bodo obvezne. Več informacij o vsebini, predavateljih in organizacijskih podrobnostih bodo organizatorji objavili v prvi polovici meseca oktobra na njihovi spletni strani in posredovali vabljenim po elektronski pošti.” link=”http://www.zzv-ravne.si/”]

1st European Alcohol Policy Youth Conference (Bled, Slovenija)

[dogodek date=”8. – 14. november 2012″ title=”1st European Alcohol Policy Youth Conference (Bled, Slovenija)” desc=”Namen konference je na enem mestu zbrati več kot 100 mladih iz vse Evrope, ki želijo postati zagovorniki boljše alkoholne politike. Konference se bodo udeležili tudi številni drugi strokovnjaki in predavatelji.” link=”http://www.apyn.org/conference/”]

2. nacionalna konferenca o alkoholni politiki (Bled, Slovenija)

[dogodek date=”14. november 2012″ title=”2. nacionalna konferenca o alkoholni politiki (Bled, Slovenija)” desc=”Ministrstvo za zdravje organizira 2. nacionalno konferenco o alkoholni politiki, ki bo potekala 14. novembra 2012, na Bledu, v hotelu Golf, dvorana Jupiter. Alkohol je v Sloveniji še vedno eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za prezgodnjo smrt in obolevnost. Posledice tvegane in škodljive rabe alkohola predstavljajo veliko breme tako za posameznika kot za zdravstveni sistem in celotno družbo. 1. nacionalna konferenca o alkoholni politiki je bila pomemben mejnik za bolj celovit odgovor družbe predvsem v smislu povezovanja in izmenjave dobrih praks. Na 2. nacionalni konferenci o alkoholni politiki v Sloveniji bomo tokrat razpravljali o vlogi lokalne skupnosti in oblikah pomoči, ki so namenjene tistim, ki tvegano in škodljivo pijejo. Tudi tokrat bo v okviru konference organizirana tržnica ‘MOSA’, priložnost za vse, ki bi želeli udeležencem konference predstaviti svoje projekte in programe. Za predavanja in predstavitve v tujem jeziku bo zagotovljeno prevajanje. Kotizacije ni. Podroben program bomo objavili do 15. oktobra 2012. Zaradi organizacije in izvedbe dogodka prosimo, da svojo prisotnost na konferenci prijavite najkasneje do srede, 7. novembra 2012, na naslov event.mz@gov.si.” link=”http://www.mz.gov.si/si/medijsko_sredisce/koledar_dogodkov/”]

2nd European Conference on Alcohol Law Enforcement (Stockholm, Švedska)

[dogodek date=”15. – 16. november 2012″ title=”2nd European Conference on Alcohol Law Enforcement (Stockholm, Švedska)” desc=”Leta 2011 je STAP v Rotterdamu organiziral prvo konferenco na temo izvajanja alkoholne zakonodaje. Teme tokratne konference so zlasti zmanjšati javno opijanje in nasilje, ki je povezano z neodgovorno strežbo alkoholnih pijač. Na konferenci bodo sodelovali številni strokovnjaki s tega področja.” link=”http://www.stap.nl/nl/nieuws/conference-2012.html”]

2nd European Conference on Drug Supply Indicators (Lizbona, Portugalska)

[dogodek date=”22. – 23. november 2012″ title=”2nd European Conference on Drug Supply Indicators (Lizbona, Portugalska)” desc=”Evropska komisija in EMCDDA organizirata 2. evropsko konferenco na temo indikatorjev glede ponudbe prepovedanih drog, ki bo 22. in 23. novembra 2012 v Lizboni. Na konferenci bo predstavljena zadnja faza procesa razvoja evropske strategije o spremljanju trgovanja s prepovedanimi drogami, kriminala in zmanjševanja ponudbe drog.” link=”http://www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2012/78/article2″]

3rd International Conference and Members’ Meeting (EU SPR)

[dogodek date=”6. – 7. december 2012″ title=”3rd International Conference and Members’ Meeting (EU SPR)” desc=”Od 6. do 7. decembra 2012 bo v Krakovu na Poljskem potekala 3. mednarodna konferenca Evropskega združenja za raziskave v preventivi (European Society for Prevention Research – EU SPR) na temo »Common risk and protective factors, and the prevention of multiple risk behaviours«. Številne oblike tveganega vedenja delijo skupne dejavnike tveganja, kar pomeni, da so preventivni programi lahko bolj učinkoviti, če le-te obravnavajo skupaj.” link=”http://www.euspr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=63″]