Skip to content

Month: junij 2012

3. slovenski preventivni dnevi (Bohinj)

SHRANITE DATUM !!! Spoštovani, Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na že 3. slovenskih preventivnih dnevih, ki bodo 22. in 23. maja 2014 v Bohinju (Bohinj Park Hotel, Bohinjska Bistrica). Dogodek je organiziran v sklopu projekta »Preventivna platforma«, ki ga sofinancirana Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo. Udeležba je BREZPLAČNA! Dogodek je razdeljen na dva dela, in sicer bo prvi dan (22.5.) organiziran sklop izobraževanj za predstavnike nevladnih organizacij s področja preprečevanja zasvojenosti (udeležijo se jih lahko tudi ostali akterji s tega področja, npr. predstavniki pristojnih ministrstev, šol, vrtcev, zdravstvenih domov, centrov za socialno

Sporočilo za javnost: "Ni vsakršna preventiva dobra preventiva. Lahko je tudi škodljiva."

Ljubljana, 26. junij 2012 – Ob mednarodnem dnevu proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu z drogami (26. junij 2012), ki letos poteka pod sloganom »Globalna akcija za zdrave skupnosti brez drog« smo se partnerske organizacije (Inštitut Utrip, Zveza društev na področju drog Slovenije, Rdeči križ Slovenije in mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija) v sklopu projekta »Preventivna platforma« odločile izpostaviti nekatere ključne aktualne izzive in probleme, ki jim strokovna javnost in mediji posvečajo premalo pozornosti. Naša stališča temeljijo na znanstveno verodostojnih strokovnih podlagah in aktualnih razpravah na tem področju dela doma in v tujini, ki se bodo v prihodnje še poglobila