Skip to content

Month: marec 2012

3. slovenski preventivni dnevi (Bohinj)

SHRANITE DATUM !!! Spoštovani, Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na že 3. slovenskih preventivnih dnevih, ki bodo 22. in 23. maja 2014 v Bohinju (Bohinj Park Hotel, Bohinjska Bistrica). Dogodek je organiziran v sklopu projekta »Preventivna platforma«, ki ga sofinancirana Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo. Udeležba je BREZPLAČNA! Dogodek je razdeljen na dva dela, in sicer bo prvi dan (22.5.) organiziran sklop izobraževanj za predstavnike nevladnih organizacij s področja preprečevanja zasvojenosti (udeležijo se jih lahko tudi ostali akterji s tega področja, npr. predstavniki pristojnih ministrstev, šol, vrtcev, zdravstvenih domov, centrov za socialno

Mednarodna konferenca na temo družinske preventive (Ljubljana, 8. do 10. junij 2012)

Vljudno vas vabimo, da se udeležite 1. mednarodne konference na temo družinske preventive in pozitivnega starševstva (1st International Conference on Family-Based Prevention and Positive Parenting), ki bo v Hotelu Lev v Ljubljani od 8. do 10. junija 2012. Konferenco bomo začeli 8. junija 2012 ob 14. uri, zaključili pa 10. junija 2012 v poznih popoldanskih urah. Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. Osrednja tema konference je fizično in duševno zdravje ter blagostanje družin, kar vključuje uporabo alkohola, tobaka in drugih drog, nasilje in asocialno vedenje, starševske veščine, starševske vzgojne stile, družinske preventivne intervencije in prakse, družinsko politiko in zakonodajo ipd.