Skupne pobude v javni obravnavi

Skupne pobude v javni obravnavi

V sklopu projekta Preventivna platforma objavljamo tri predloge skupnih pobud NVO (alkohol, tobak in prepovedane droge) in ob tem odpiramo javno obravnavo. Na nedavnem posvetu (30. novembra 2011) smo obravnavali delovne verzije, v objavljene predloge pa smo v največji možni meri vključili tudi predloge in pripombe vseh udeležencev posveta, zlasti s strani nevladnih organizacij.
Za pripombe in predloge je rok do petka, 13. januarja 2012, pošljete pa jih lahko na elektronski naslov: info@institut-utrip.si.
Po omenjenem roku se bomo lotili priprave konkretnih sprememb točno določenih zakonov, počakali na imenovanje novih ministrov, nato pa šli v akcijo. Takrat se lahko bolj aktivno povežemo in skupaj nastopimo pri tistih stališčih, ki jih vsi soglasno podpiramo. Tako v javnosti kot tudi do ministrstev. Že vnaprej hvala za vašo pomoč, sodelovanje in podporo!
 
Ekipa projekta Preventivna platforma
 
Pobuda – Tobak Št.1 (9. Januar 2012) | DOC
Pobuda – Alkohol Št.2 (9. Januar 2012) | DOC
Pobuda – Prepovedane droge Št.3 (9. Januar 2012) | DOC