Obuditev evropske mreže Prevnet

V organizaciji Jellinek inštituta iz Nizozemske je v četrtek, 24. novembra 2011 v Amsterdamu potekal sestanek ožjega odbora evropske mreže Prevnet, ki promovira uporabo novejše informacijske in komunikacijske tehnologije v preventivne namene.
Gre za mrežo, ki obstaja že od leta 1998. Po več letih manjše aktivnosti so člani izbrali novo vodstvo in sprejeli načrt dela za prihodnje obdobje. Nova predsednica je postala Aino Majava (A-Clinic Foundation, Finska), podpredsednik pa Matej Košir (Inštitut Utrip, Slovenija). Razprava je potekala v glavnem v smeri revitalizacije obetavne mreže nevladnih ustanov ter priprave novih projektov, ki jih bo mreža prijavila na evropske razpise. Ob neslutenem razvoju novih tehnologij in orodij (zlasti spletnih orodij, mobilnih aplikacij in socialnih mrež) je po mnenju novega vodstva treba preventivne dejavnosti približati novim trendom. Mladi vse pogosteje uporabljajo novo tehnologijo za medsebojno komunikacijo in iskanje informacij, kar pomeni, da jih tudi s preventivnimi vsebinami lažje dosežemo prek interneta in mobilnega telefona. Več o mreži: www.prevnet.net.