Skip to content

Month: november 2011

3. slovenski preventivni dnevi (Bohinj)

SHRANITE DATUM !!! Spoštovani, Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na že 3. slovenskih preventivnih dnevih, ki bodo 22. in 23. maja 2014 v Bohinju (Bohinj Park Hotel, Bohinjska Bistrica). Dogodek je organiziran v sklopu projekta »Preventivna platforma«, ki ga sofinancirana Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo. Udeležba je BREZPLAČNA! Dogodek je razdeljen na dva dela, in sicer bo prvi dan (22.5.) organiziran sklop izobraževanj za predstavnike nevladnih organizacij s področja preprečevanja zasvojenosti (udeležijo se jih lahko tudi ostali akterji s tega področja, npr. predstavniki pristojnih ministrstev, šol, vrtcev, zdravstvenih domov, centrov za socialno

Skupne pobude nevladnih organizacij na področju zasvojenosti

V sklopu projekta »Vzpostavitev preventivne platforme NVO na področju preprečevanja zasvojenosti« so konzorcijski partnerji vsebinske mreže nevladnih organizacij na področju preprečevanja zasvojenosti v sredo, 30. novembra 2011 v Ljubljani organizirali delovni posvet na temo »Oblikovanje usklajenih pobud sprememb strateških usmeritev Vlade RS ter zakonodaje na področju alkohola, tobaka in prepovedanih drog«. Posveta se je udeležilo približno 20 predstavnikov različnih nevladnih organizacij. Uvodoma so bili s strani Inštituta Utrip, Rdečega križa Slovenije in Zveze društev s področja drog Slovenije predstavljeni delovni predlogi skupnih pobud nevladnih organizacij, predstavitvam pa je sledila razprava po delovnih skupinah. Na podlagi razprave in zaključkov s posveta

Obuditev evropske mreže Prevnet

V organizaciji Jellinek inštituta iz Nizozemske je v četrtek, 24. novembra 2011 v Amsterdamu potekal sestanek ožjega odbora evropske mreže Prevnet, ki promovira uporabo novejše informacijske in komunikacijske tehnologije v preventivne namene. Gre za mrežo, ki obstaja že od leta 1998. Po več letih manjše aktivnosti so člani izbrali novo vodstvo in sprejeli načrt dela za prihodnje obdobje. Nova predsednica je postala Aino Majava (A-Clinic Foundation, Finska), podpredsednik pa Matej Košir (Inštitut Utrip, Slovenija). Razprava je potekala v glavnem v smeri revitalizacije obetavne mreže nevladnih ustanov ter priprave novih projektov, ki jih bo mreža prijavila na evropske razpise. Ob neslutenem

Preventiva v šoli – strokovno delo ali posel?

V sklopu preventivnega meseca novembra je v torek, 22. novembra 2011 v Ljubljani potekal prvi nacionalni posvet na temo preventive v šoli. Posvet je organiziral Inštitut Utrip, ki se že vrsto let trudi, da bi v Sloveniji preventivna dejavnost pridobila status znanstveno utemeljenega strokovnega dela in se končno znebila nenehnih kritik glede neučinkovitosti in nestrokovnosti s strani večine izvajalcev teh dejavnosti. Strokovnjaki z inštituta namreč že dalj časa opažajo, da ta dejavnost v Sloveniji vse bolj postaja dobičkonosen posel za številne strokovnjake in nestrokovnjake s področja preprečevanja zasvojenosti, ter da takšne programe v precejšnjem obsegu sofinancirajo tudi državne ustanove. Posveta

Preventivna platforma – delovni posvet na temo skupnih pobud NVO

Spoštovani, V sklopu projekta Preventivna platforma (www.preventivna-platforma.si) vas vabimo na delovni posvet nevladnih organizacij na temo skupnih pobud NVO na področju preprečevanja zasvojenosti, ki bo v sredo, 30. novembra 2011 od 10. do 14. ure v Hotelu Lev v Ljubljani.   Vse potrebne informacije, program in prijavnica so v priponki. Vsa potrebna gradiva bodo prijavljeni udeleženci dobili pravočasno.   Preventivna platforma prijavnica.doc   Že vnaprej hvala za udeležbo!   Lep pozdrav, Matej Košir UTRIP   Vilma Kersnik Zveza društev na področju drog Slovenije   Ciril Klajnšček Rdeči križ Slovenije  

»Martinov posvet« na temo alkohola

Zavod za zdravstveno varstvo Koper je v četrtek, 17. novembra 2011 v prostorih Vinakoper d.o.o. v Kopru organiziral Martinov posvet na temo večrazsežnostnega pristopa na področju alkoholne politike v Sloveniji. Na posvetu so različni strokovnjaki skupaj s predstavniki alkoholne industrije soočili poglede na različne načine uživanja alkohola, proizvodnjo vina in ostalih alkoholnih pijač ter tveganja, ki so povezana z uživanjem alkohola med različnimi starostnimi skupinami. Posveta se je s svojim prispevkom udeležil tudi Matej Košir (Inštitut Utrip), ki je med drugim opozoril na različna zaskrbljujoča dejstva glede tveganega in škodljivega pitja alkohola v povezavi z nočnim življenjem mladih, paradokse v

Dobre izbire premagajo ovire

V sklopu preventivnega meseca novembra je v torek, 15. novembra 2011 v Slovenj Gradcu v organizaciji Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem potekala mednarodna konferenca pod sloganom »Dobre izbire premagajo ovire«.   Na konferenci so gosti in udeleženci spregovorili o preventivi in življenjskem slogu mladostnikov. Udeleženci so skušali odgovoriti na vprašanja, kaj bi morali narediti za razvijanje družbene odgovornosti, v skrbi za dobrobit mladih pa so prisluhnili tudi njihovim potrebam, mnenju in pričakovanjem. Poleg domačih strokovnjakov so na konferenci delili svoje strokovno znanje tudi predstavniki iz tujine, in sicer s Hrvaške in Srbije, pridružila pa se je tudi predstavnica

Preventivni projekt ProSkills II napreduje

V sklopu evropskega projekta ProSkills (www.pro-skills.eu) je od 7. do 9. novembra 2011 v Milanu potekal projektni sestanek, ki sta se ga udeležila predstavnika Inštituta Utrip (Matej Košir in Sanela Talić) ter zunanja sodelavka projekta Vladka Tonica (Zveza društev na področju drog Slovenije). Ker je eden od glavnih ciljev projekta priprava koncepta usposabljanja trenerjev za nadaljnja usposabljanja strokovnih delavcev za delo z rizičnimi ciljnimi skupinami, ki so v socialno neugodnem položaju (selektivna preventiva), smo se odločili, da najkasneje do konca septembra 2012 izvedemo pilotsko usposabljanje tudi v Sloveniji, in sicer s pomočjo Društva Renesansa iz Maribora (član Zveze društev na