Krepitev evropskih družin

V sklopu evropskega projekta »Krepitev evropskih družin« (»European Family Empowerment«), katerega namen je krepitev zmogljivosti družin na področju preprečevanja zasvojenosti ter povečanje organizacijskih sposobnosti in sinergije pri sodelovanju s pristojnimi ustanovami in nevladnimi organizacijami, je od 14. do 16. maja 2011 v Stockholmu (Švedska) potekal projektni sestanek vseh partnerskih organizacij.
Glavni cilj projekta je raziskati in razviti raznolike preventivne aktivnosti za sodobne evropske družine v smeri preprečevanja tvegane in škodljive rabe alkohola ter drugih drog s strani njihovih otrok in mladostnikov. Od konca leta 2010 do meseca maja 2011 smo s pomočjo 22 osnovnih in srednjih šol zbrali izpolnjene ankete, ki so jih izpolnjevali učenci oziroma dijaki in njihovi starši. Z vprašanji o uporabi drog, interneta, vzgojnih stilov, odnosov doma idr. smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri se percepcija otrok v okviru posameznih sklopov vprašanj, ujema s percepcijo staršev. Na srečanju v Stockholmu smo predstavili preliminarne rezultate, ki bodo kmalu dostopni tudi na spletni strani Inštituta Utrip: www.institut-utrip.si.