Predstavitev projekta EU-Dap

V torek, 25. januarja 2011 je v Ljubljani v sklopu švicarsko-slovenskega sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialni razlik v razširjeni Evropski uniji potekala javna predstavitev projektov in srečanje dobitnikov donacij 1. javnega razpisa Sklada za NVO in za male projekte v okviru partnerstva. Na srečanju je svoj projekt ‘Pilotska izvedba evropskega preventivnega programa EU-Dap v šolskem letu 2010/2011 v Republiki Sloveniji – EU-Dap SI’ predstavil tudi Inštitut za raziskave in razvoj ‘Utrip’ (UTRIP). Več o projektu je na voljo na spletni strani: www.institut-utrip.si.

Preventivna platforma

V sredo, 25. januarja 2011, se je na sedežu Rdečega križa Slovenije (RKS) sestala projektna delovna skupina RKS pri projektu ‘Preventivna platforma’ v sestavi Ciril Klajnšček, Neva Petek, Renata Gabrovec, Ema Verbnik, Erika Dekleva, Zalka Klemenčič in Biljana Djakovič. Tema sestanka je bila seznanitev z vsebino in delovnimi aktivnosti sodelujočih organizacij in članov projektne delovne skupine RKS,  priprava na prvo fazo – posnetek stanja oziroma nabor preventivnih aktivnosti, ki se izvajajo v  Območnih združenjih RK in drugih nevladnih organizacijah na lokalni ravni. V ta namen je bil potrjen dopis in obrazec za popis/nabor projektov na lokalni ravni.