Rdeči križ Slovenije

rdeci-kriz-logo

Rdeči križ Slovenije je neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki deluje na področju Republike Slovenije in je sestavni del mednarodnega gibanja Rdečega križa. Je  enakopravni član Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca in Mednarodnega odbora Rdečega križa iz Ženeve.

RKS deluje po temeljnih načelih Gibanja RK in pomaga ljudem ne glede na raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje. Organiziran je kot enotno, nacionalno društvo, ki deluje  v 12 regijah, 56 območnih združenjih Rdečega križa in čez 800 krajevnih organizacijah RK Ima nekaj čez 100 zaposlenih, sicer pa opravlja njegovo dejavnost več tisoč prostovoljcev obeh spolov in vseh starosti.

Dejavnost RKS predstavljajo programi s posebnimi pooblastili (poizvedovalna služba, krvodajalstvo, izvajanje usposabljanja za prvo pomoč, pomoč ob elementarnih in drugih nesrečah) in programi, ki jih Rdeči križ Slovenije opravlja kot temeljno poslanstvo. V temeljno poslanstvo RKS sodijo  socialna dejavnost (zbiranje in delitev oblačil, razdeljevanje paketov, obiskovanje in organizacija srečanj starejših, sosedska pomoč in pomoč na domu, organizacija skupin za samopomoč, pomoč brezdomcem in Romom, letovanja socialno ogroženih otrok in starejših); preventiva, vzgoja in promocija zdravjadelo z mladimi ter širjenje znanj o RK mednarodnem humanitarnem pravu.

Na področju izvajanja zdravstvene preventive, vzgoje in promocije zdravja se Rdeči križ Slovenije opira na smernice in priporočila Svetovne zdravstvene organizacije in na primere dobre prakse s področju novega javnega zdravja v posameznih državah članicah EU. Med temeljne aktivnosti sodi stalno obveščanje  in ozaveščanje prebivalce o pomenu zdravega načina življenja. Območna združenja in Krajevne organizacije RK v okviru postaj RK organizirajo merjenja krvnega sladkorja, holesterola in krvnega tlaka, ki jih dopolnjujejo različne oblike svetovanja o zdravem načinu življenja, predavanja, delavnice, kvizi in številne priložnostne aktivnosti in prireditve.

Stalni repertoar aktivnosti v okviru skrbi za zdravje pa se nanaša na prizadevanja za življenje brez tobaka, alkohol in drugih drog. V ta namen se RKS redno vključuje v širša skupnostna  prizadevanja in se skupaj s sorodnimi nevladnimi organizacijami aktivno vključuje v različne skupne projekte in programe varovanja in krepitve zdravja.

V okviru založbe RKS izhajajo različne publikacije, priročniki, brošure, zloženke, plakati in druga gradiva, namenjene mladim in najmlajšim, skrbi za zdrav način življenja, preprečevanju bolezni sodobnega časa.

Spletna stran Rdečega križa Slovenije