Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija

no-excuse-logo

Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija

Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija stremi k pozitivni družbeni spremembi in osebnostni rasti mladih. Spodbuja jih k družbeni participaciji in aktivaciji sovrstnikov. Z medvrstniškim in medgeneracijskim dialogom mlade ozavešča o aktualnih tematikah in spodbuja njihovo kritično mišljenje.

Organizacija skozi različne projekte promovira in zagovarja trajnostni razvoj, strpnost, zdrav življenjski slog in aktivno državljanstvo.

Brez izgovora Slovenija je apolitična in neprofitna organizacija, ki deluje neodvisno od privatnih financerjev.

V svojem delovanju se poslužuje dveh vrst projektov – aktivacijskih in za družbeno spremembo. Prvotni namen programa Brez izgovora je spodbuditi mlade k aktivni participaciji v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju, za kar po večini skrbijo aktivacijski projekti, katerih prvotni namen ni spreminjanje družbe na bolje (vendar morebitna posledica). Za to namreč skrbijo projekti za družbeno spremembo, ki na podlagi znanstvenih podatkov mlade aktiviste izobražujejo o aktualnih svetovnih problemih, obenem pa jih spodbujajo k ozaveščanju vrstnikov. Stranski rezultat ozaveščanja mladih med 12. in 19.letom pa je tudi aktivacija (bodisi v okviru Brez izgovora ali kje drugje).

Aktivacijski projekti

Aktivacijski projekti Brez izgovora Slovenija so prvotno načrtovani za aktiviste med 15.in 19.letom in njihov namen je mlade spodbuditi k (večji) participaciji v družbenih aktivnostih na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju. Ker program Brez izgovora 2012 zajema štiri slovenske statistične regije, trenutno tudi obstajajo le štiri aktivacijski projekti. Kratkoročni cilj do konca leta 2013 je lokalne enote razširiti na sedem, do konca leta 2016 pa na vse slovenske statistične regije.

Aktivacijski projekti so po svoji obliki večinoma mednarodne mladinske izmenjave, ki imajo za udeležence mlade v podobni starosti kot so organizatorji projekta. Skozi nepozabne mednarodne izkušnje se aktivisti vseeno učijo odgovornosti pri organizaciji javnih dogodkov, veščin vodenja večje mednarodne skupine, pomena točnosti in jasnosti, dobrega upravljanja s časom ipd. Neformalna raziskava v našem združenju iz leta 2010 je pokazala, da naše člane v omenjeni starostni skupini navdušijo predvsem druženje z mednarodnimi prijatelji, organizacija javnih dogodkov v lokalnem okolju in usklajevanje programa, ki je namenjen njihovim vrstnikom.

Potemtakem v naslednjih poglavjih ne bomo opisovali metodologije vsakega aktivacijskega projekta, saj so si pri vseh štirih podobne. Analizi stanja v lokalnem okolju po večini sledi projektno načrtovanje ter izpeljava in vrednotenje projekta.

Projekti za družbeno spremembo

Projekti za družbeno spremembo v naši organizaciji že dalj časa dosegajo uspehe na  številnih lokalnih, nacionalnih in mednarodnih področjih. Naš prvi projekt O2 za vsakega, ki se je začel leta 2006 ukvarjati s tobakom in tobačno industrijo je bil deležen številnih pohval in mednarodnih nagrad, med drugim pa v letu 2011 celo dosegel 40 odstotkov vseh mladih v ciljni populaciji šolajočih mladih v starosti 12 in 15 let.

Predvsem na uspehu omenjenega projekta so se v zadnjih letih začele rojevati nove ideje na področju javnega zdravja (JZ), kar je v letu 2011 obrodilo sadove s kar dvema daljnosežnima projektoma – projektom na omejevanju porabe alkohola ter spodbujanja zdrave prehrane in rekreacije.

Ob uspehu 3.Evropskega mladinskega kongresa, ki se je izvajal leta 2009 v Izoli v organizaciji našega združenja, smo zagnali novo področje delovanja – trajnostni razvoj (TR). Več kot dve leti je v naši organizaciji vladalo prepričanje, da se bomo TR lotevali zgolj iz vidika razlage vseh pogledov na tematiko, kar pa se je spremenilo v letu 2011, ko smo se v vodstvu programa odločili, da bomo tako kot pri JZ projektih, tudi tukaj zagnali več manjših projektov. Tako smo v letu 2011 zagnali novo področje delovanja imenovano »okoljsko zavajanje«, lotili pa smo se tudi globljega raziskovanja področja podnebnih sprememb. V letu 2012 nameravamo izpeljati mednarodni mladinski seminar o »zelenem gospodarstvu«, kar se bo po vsej verjetnosti nadaljevalo v novem projektu na tem področju.

Poudariti velja, da imamo v letu 2012 zagotovljena partnerstva s 145 šolami v Sloveniji, kar nam je v letu 2011 omogočilo izpeljavo 688 vrstniških delavnic in doseg 15.592 mladih v razredih s povprečno 22,66 poslušalci. Za ta namen smo izobrazili 92 aktivistov v starosti od 15 do 25 let, vse to pa smo dosegli v pičlih petnajstih (15) akcijskih dnevih.

Vsak naš projekt za družbeno spremembo stremi k štirim ciljem:

–          družbeni spremembi na področju, ki ga obravnava projekt,

–          aktivaciji mladih za delo na omenjenem področju,

–          vzpostavitev sodelovanja z relevantnimi ustanovami na področju delovanja projekta ter

–          sodelovanju pri ustvarjanju in spremembi politik na bolje.

 

Spletna stran No excuse