Inštitut Utrip

Inštitut Utrip

Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip” (krajše UTRIP) je bil kot zasebni zavod ustanovljen spomladi 2006. Kljub šele petletnemu delovanju je UTRIP uveljavljena ustanova, in sicer v širšem evropskem prostoru. Osebje inštituta ima več kot štirinajstletne izkušnje na področju tveganega obnašanja mladih in preprečevanja zasvojenosti. UTRIP že več let projektno sodeluje s številnimi uveljavljenimi ustanovami in organizacijami iz tujine, zlasti pa s Centrom za javno zdravje (Centre for Public Health) Univerze John Moores iz Liverpoola (Velika Britanija), priznano ustanovo IREFREA (evropska raziskovalna mreža na področju tveganega obnašanja mladih) (Španija), Centrom za preprečevanje zasvojenosti (Centre Prévention des Toxicomanies) (Luksemburg), Centrom za empirične pedagoške raziskave (Zentrum für empirische pädagogische Forschung), ki deluje v sklopu Univerze Koblenz/Landau (Nemčija), Centrom za aplikativno kriminologijo Univerze v Huddersfieldu (Velika Britanija), TRIMBOS inštitutom (Nizozemska), SANANIM (največjo češko nevladno organizacijo s področja drog in zasvojenosti) iz Prage (Češka), YouthNet iz Londona (Velika Britanija) in še mnogimi drugimi uveljavljenimi ustanovami in organizacijami.

UTRIP je v letu 2007 sklenil dogovor z Univerzo John Moores iz Liverpoola, da prevzame naloge upravljanja in razvoja evropskega dela mreže “Club Health”, ki se ukvarja s področjem tveganega obnašanja mladih v nočnem življenju. Spomladi 2008 je UTRIP skupaj z 35 ustanovami in organizacijami iz vse Evrope prijavil projekt na razpis Evropske komisije s področja zdravja z naslovom “Club Health – Healthy and Safer Nightlife of Youth”. Za triletni projekt (april 2009 – april 2012) je partnerska mreža uspela pridobiti sofinanciranje s strani Evropske komisije. Projekt se je uradno pričel aprila 2009. V projektu sodeluje že prek 60 ustanov in organizacij iz vse Evrope.

Poleg omenjenega projekta, ki ga vodi, je UTRIP aktivna partnerska organizacija tudi v številnih drugih mrežah, projektih in aktualnih prijavah projektov. Doslej je sodeloval že pri treh zaključenih evropskih projektih, ki jih je sofinancirala Evropska komisija. Aktivno sodelujemo tudi v Zvezi društev s področja drog Slovenije, projektu MOSA (mobilizacija skupnosti za bolj odgovorno rabo alkohola) in evropski krovni nevladnih organizaciji s področja alkohola EUROCARE (člani organizacije od marca 2009). So tudi nacionalni center za izvajanje evropskega šolskega preventivnega programa EU-Dap in v šolskem letu 2010/2011 izvajajo pilotsko fazo projekta v 23 osnovnih šolah po vseh Sloveniji. Sofinancerji projektov inštituta so Evropska komisija, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo in šport (Urad RS za mladino), Ministrstvo za promet (Javna agencija za varnost prometa – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu), Ministrstvo za javno upravo (Evropski socialni sklad) ter nekatere občine. Več o inštitutu in njegovih projektih:

Spletna stran Instituta Utrip